De jaarlijkse Waerbeke Conferentie is een uitgelezen kans om inspiratie op te doen, uit te wisselen en te ontmoeten. Waerbeke stelt stilte, rust en ruimte als maatschappelijke kwestie aan de orde. Als sociaal-culturele beweging sensibiliseert zij overheid, middenveld, bedrijven… en het ruime publiek. (foto: Kees van de Veen)

vrijdag 29 oktober 2021 van 12u00 tot 17u00

De Helix, Hoogvorst 2, Grimminge (Geraardsbergen)

Waarom kiezen voor een integraal gebiedsgerichte aanpak nu het water ons aan de lippen staat?

 

Pandemie, klimaatverandering, drukte en geluidsoverlast, stress en mentale gezondheidsproblemen, … Vlaanderen kleurt rood. Te midden hiervan groeit het besef dat ieders welzijn onlosmakelijk samenhangt met het herstel van onze relatie met de natuurlijke leefomgeving en omgekeerd. Hoe herstellen we de verstoorde relatie met de natuur en de gemeenschap?

Annemieke Wiercx van het Vital Zone Instituut in Nederland verkent met ons hoe we gebiedsgericht kunnen inzetten op gezond samenleven, naar het voorbeeld van blue zones zoals Sardinië, Ikaria en Okinawa waar uitzonderlijk veel gelukkige honderdjarigen leven. Hoe maken we ook in het hyperdrukke Vlaanderen een begin met vitale zones: plekken waar mensen gezond en gelukkig leven, werken, opgroeien en ouder worden? We ontdekken de samenhang van zes ingrediënten van een vitale zone: gezonde omgeving, goede voeding, beweging, zin, werk en bestaanszekerheid, erbij horen en wonen. De ideeën en verbindingen die hieruit ontstaan, vormen een stimulans voor concrete initiatieven overal in Vlaanderen.

De Waerbeke Conferentie 2021 richt zich tot iedereen die zich inzet voor natuur, gezondheid, welzijn, zingeving, participatie, lokale veerkracht en (boven)lokaal beleid. We nodigen je uit in De Helix, in het hart van het eerste stiltegebied van Vlaanderen, dat 20 jaar geleden officiële erkenning kreeg. Een uitgelezen aanleiding om ons voor te bereiden op de uitdagingen van de komende 20 jaar.

Annemieke Wiercx is sociaal wetenschapper en helpt mensen en organisaties in het ontwikkelen van een gezonde relatie met de eigen leef- en werkomgeving. Ze begeleidde verander- en transitieprocessen in binnen- en buitenland, alsook natuurretraites.  Als mede-oprichter van Stichting Vital Zone Instituut zet ze haar betrokkenheid, compassie en liefde voor natuur in om een wereld vol vitale zones mogelijk te maken.

 

PROGRAMMA

 

12u00 – 13u30:
netwerkmoment met vegetarische lunch

13u30 – 16u30:
inspirerend en ervaringsgericht namiddagprogramma

Annemieke Wiercx vertelt over de ervaringen van het Vital Zone Instituut met het op gang brengen van vitale zones in Eindhoven en Oss, maar ook in een zorgorganisatie en een ecodorp. Zij helpt ons op een interactieve manier te ontdekken wat het model van vitale zones voor ieders leefomgeving kan betekenen.

16u30 – 17u30:
slotwoord en aansluitend drink

DEELNAMEPRIJS

particulieren/non-profit
€ 40,00

zelfstandigen/bedrijven:
€ 55,00

 

DE PLEK

WAAR?  Vlaams Kennis- en Vormingscentrum De Helix, Hoogvorst 2, Grimminge (Geraardsbergen)
BEREIKBAARHEID?
– Trein + Blue-bike: Er zijn Blue-bikes beschikbaar aan het station van Geraardsbergen. Het is een fietstocht van ongeveer 20 min. tot aan De Helix.
– Trein + pendelbus: We voorzien een gratis pendelbus tussen station Geraardsbergen en De Helix. Meer info over hoe je je daarvoor aanmeldt, volgt in een mail die je ontvangt enkele dagen voor de conferentie.
– Auto: De Helix is vlot bereikbaar met de wagen en beschikt over een ruime parking.

PARTNERS

De conferentie komt tot stand met de medewerking van alle Regionale Landschappen in Vlaanderen.

VORIGE EDITIES BEKIJKEN

2019 • UIT LIEFDE VOOR DE STREEK

2018 • BURN-OUT ALS SIGNAAL

2017 • VREDE KUN JE LEREN

2016 • STILTE IN DE STAD

2015 • CONFLICT & COMPASSIE

De werking van Waerbeke als officieel erkende sociaal-culturele beweging wordt mogelijk gemaakt door structurele steun van de Vlaamse overheid.